ChanJit, תוכנה מהפכנית שעושה מה שאף אחד לא עשה מעולם. זו התוכנה היחידה בעולם! שבאפשרותה למדוד לנטר ולנתח בזמן אמת, את ביצועי העובדים בארגון, ולהציג בפניך את הנתונים המדויקים ביותר, בנוגע לתפוקת העובדים, ויעילותם.
כלומר, מתקבלת תמונת מצב, שלמעשה תוכל לראות בה, מה עשה כל עובד, בכל דקה, מהרגע שנכנס למשמרת, ועד תומה.
מעולם לא היתה למשרדי רו"ח (לצורך העניין), היכולת לדעת בדיוק מהי תפוקת העובדים המדויקת ביחס לתמחור השעתי של הלקוחות, ולא משום שאינם רוצים, אלא שלא היה עד היום פתרון טכנולוגי שיענה על צורך חשוב זה.
משרד רו"ח בהכרח מייצר את את כספו דרך זמנם של העובדים, כנגד השעות שהוא גובה מהלקוחות. אך על מנת לדעת מה התפוקה האמיתית כנגד שעות אלו, היינו נאלצים להצמיד אדם שיסתכל וינתח את אופי והתקדמות העבודה במשך כל הזמןעבור כל עובד. לא עוד!

מהיום, ChanJit עושה את הכל. התוכנה תעביר למסך שלך, ניתוח מדויק ומפורט על כל העובדים בזמן אמת. התוכנה תציג את הנתונים בצורה גרפית ובכמה פרמטרים כך שתוכל לראות כמה זמן הושקע בכל לקוח ומכל עובד!